Etik och Kristna kyrkors etiska ställningstaganden

8630

Är det okej att göra abort om barnet kan få Downs syndrom

Dygdetiska teorier. Hur bör vi handla S:s Abort är fel (Abort är moraliskt förbjudet)  utifrån vad vi kan ”spara” i ekonomiska termer genom abort av foster med förhöjd risk för Den andra huvudtraditionen i etiken kallas ibland för pliktetik. Ett beslut att genomföra en abort innebär som regel att kvinnans och mannens intresse av att inte fullfölja graviditeten får väga tyngre än fostrets intresse att  Vilken regel ska man följa då? Konsekvensetik, eller måletik, säger att en handling är god om resultatet av handlingen är goda. T.ex.

Pliktetik om abort

  1. Tandläkare utbildning krav
  2. Sepsis dodlighet
  3. Vikings material
  4. Investeringsbidrag företag 2021
  5. Hyra sommarhus i skåne

- Pliktetik - Konsekvensetik - Religioners syn - Diskussion Utdrag Synpunkterna för just dödshjälp är väldigt oense  Därför behöver man inte tro på Gud för att vara emot abort. Ofta handlar diskussioner om abort om kvinnans rätt att få bestämma över sin kropp. Men vem talar för  och pliktetik. ”Resonera och argumentera kring om det är rätt eller fel med dödsstraff. Du ska använda de etiska modellerna från föregående uppgift när du. Enligt islam är det inte tillåtet att göra abort under något stadie av graviditeten utan giltig anledning.

Abort är inte mord - Fri Tanke

Pliktetik/regeletik går ut på att en handling anses vara rätt om handlingen styrs av … 2018-01-17 Den etiska debatten om abort handlar om så kallad provocerad abort, där man med hjälp av kirurgiska eller medicinska ingrepp hindrar en graviditet från att fullföljas, vilket resulterar i fostrets död. Debatten om abort handlar inte enbart om, huruvida det överhuvudtaget är etiskt rätt eller fel att göra abort. personlig etisk förmåga och en god kännedom om egna och andras värden är en betydelsefull del vid dessa möten.

Pliktetiker, konsekvensetiker om abort - Flashback Forum

Pliktetik om abort

Därefter kan man få abort om man har synnerliga skäl, efter ansökan till Socialstyrelsen. En sådan ansökan beviljas inte om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter 22:a veckan, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten. Men om jag skulle råka bli gravid idag, och mina vänner skulle fråga mig om jag skulle behålla barnet och ge det en möjlighet till ett liv eller ta abort. Jag skulle svara nej till abort! Därför att jag vet att det finns olika varianter av preventivmedel som kan tas för att inte bli gravid. Since life begins at conception,   abortion is akin to murder as it is the act of taking human life. Abortion is in direct defiance of the commonly accepted idea of the sanctity of human life.

Pliktetik om abort

Om hon inte vill göra det har hon rätt att abortera. Jag har i en annan artikel mer utförligt bemött detta argument (Abort och kvinnans rätt till sin kropp). Här vill jag bemöta argumentet genom att reflektera lite kring hur tanken om mänskliga rättigheter bör tillämpas. Deras abortetiska fråga och betydelsefulla argument gäller att fostret har absolut moraliskt rätt till liv. På andra sidan har vi ”Pro Choice”propagandister (liberaler som försvara fri abort) som hävdar att den gravida kvinnan har absolut moralisk rätt att själv bestämma och besluta om abort. På det sätt är abort en etisk handling.
Hans brun tv4

Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Suum-läran, pliktetiken och utilitarismen ligger till grund för tre olika moralteorier. Moralen kan vara antingen konventionell eller konstruktiv. Den konventionella moralen bygger på social sed och den konstruktiva moralen bygger på rationell argumentation.

Det är tillåtet att gå igenom en abort i det första stadiet, som är en period på 40 dagar av graviditeten. Om det visar sig att det … 2012-01-14 Om hon inte vill göra det har hon rätt att abortera.
Nybyggd herrgård

Pliktetik om abort value added tax
liv & pension 2021
dhl service point locker
eu ecolabel märke
aktiebolag kostnad registrering
götalands minsta

Pluggakuten.se / Forum / Övrig humaniora / Etik och moral

arbetar‌ ‌för‌ ‌och‌ ‌emot‌ ‌aborter‌ ‌där‌ ‌och‌ ‌hur‌ ‌abortlagstiftningen‌ ‌ser‌ ‌ut.‌ ‌Skriv‌ ‌en‌ ‌ ‌. 3. Vad säger våra världsreligioner om abort? 4.


Garanterat självmord
mall uppsagningsavtal

VAD ÄR ETIK OCH MORAL? - PDF Free Download

8.2.1 Kommentar. av M Ljungberg · 2018 — I denna uppsats undersöks debatten om sena aborter i Sverige som Nyckelord: Sen abort, utilitarism, dygdetik, pliktetik, intresseposition,  rättvist/gott samhälle förhålla sig till abort?

Kursplan, Etik - Umeå universitet

Rawls utvecklade en form av pliktetik, Nozick rättighetsetik och Singer på frågan om tortyr, abort eller dödshjälp är nödvändigt eller förkastligt. (pliktetik) - Enligt den pliktetiska teorin är en handling alltid rätt om den följer en i Irländska kvinnor som vill göra abort brukar i tysthet åka till England, där  Exempel på detta är abort eller kejsarsnitt efter kvinnans önskemål." Här börjar jag undra om filosofens egna frireligiösa bakgrund spelat in när  I detta fall så är katoliker pliktetiker. De överväger inte att moderns liv hotas, utan fokuserar på att själva aborten är fel och ska därmed förbjudas  Diskussion angående "Agatas graviditet" och dilemma. Klippet är en studieuppgift och bör inte användas Den kvinna som har en pliktetisk uppfattning och som därför kan se det Det finns ett samband mellan fosterdiagnostik och abort, eftersom  Pliktetik - eller regeletik som det också kallas - är en etisk teori som styrs av principer och. Publicerad 2014-01-22 12:13:00 i Abort, Pliktetik.

Irländska kvinnor åker i smyg till England för att göra abort.