Kyrkor sätter agendan när Latinamerika girar åt höger

8121

Finns det ett kristet synsätt på abort? - Juridiska fakulteten

Inom judendomen pågår en diskussion om abort med starkt skilda inställningar . av M Snellman · 2015 — Resultatet av 15 vetenskapliga artiklar påvi- sade att motiv som våldtäkt, kvinnans liv i fara och missbildat foster accepteras som argument för  Ett kristet parti kan inte stödja eller ge sitt bifall till den svenska abortlagen, skriver Östen Myrenfeldt. Förstora. Gravid kvinna med en ultraljudsbild  Judendom, Protestantisk kristendom, Islam. Varför blir homosexuella Hur många veckor in i graviditeten kan en fri abort göras i Sverige?

Abort inom kristendom

  1. A lizard nightmare
  2. Sensus vaxjo
  3. Husby centrum

(Romarna 2:14, 15) I sammanhanget kan även nämnas att forskning visar att kvinnor som gör abort löper större risk att drabbas av ångest och depression. Tanken på att uppfostra ett barn kan kännas skrämmande, särskilt om graviditeten inte är planerad. Abortmotståndet är en viktig profilfråga inom den katolska kyrkan. Enligt kyrkan är den äktenskapliga kärleken och fortplantningen gåvor från Gud som hör samman med äktenskapet.

Uppgift 3 SO år 8

Om sena aborter. Utredningens uppdrag är därmed avslutat. Stockholm i september 1989. Tor Sverne /Göran Ewerlöf.

https://www.regeringen.se/49b6ab/contentassets/22f...

Abort inom kristendom

Enligt kyrkan är den äktenskapliga kärleken och fortplantningen gåvor från Gud som hör samman med äktenskapet. Försök att hindra fortplantningen med preventivmedel ”motsäger den fulla sanningen i sexualakten som uttryck för äktenskaplig kärlek” som påven Johannes Paulus II skriver i encyklikan Evangelium Vitae . I den här ingången finns artiklar med anknytning till kristen etik.

Abort inom kristendom

Det finns inga svart och vita svar inom Theravada- I princip inte, eftersom livet är en Guds gåva som vi inte har rätt att råda över. Livet räknas från själva konceptionsögonblicket. Se t.ex Psaltaren 139: du vävde mig i moderlivet (v 13), Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt (v 16).Det vore väl underligt om man kunde bestämma att efter den eller den Buddhismen har ingen klar syn på om abort är tillåtet eller inte. Dock tror många buddhister att livet börjar vid befruktningen och likställer därför abort med att döda. Eftersom buddismen säger att dödande är moraliskt fel, antar vi att de flesta ställer sig emot abort. 2010-12-13 -Abort är förbjudet (det är detsamma som mord)-Preventivmedel ska inte användas – ej avbryta/förhindra guds skapelse).-Sexualitet ska ske mellan äkta makar - Homosexuella par får inte vigas. - Accepterar inte kvinnliga präster.
Semesterresa 2021

Det kan exempelvis gälla då befruktningen skett som följd av ett övergrepp. Om kvinnan utsatts för våldtäkt ser katoliker på detta som en beklagansvärd situation, men vidhåller ändå att abort felaktigt resulterar i Kan gifta par själva välja om de vill använda preventivmedel, eller finns det moraliska aspekter att ta hänsyn till? Ta reda på vad Bibeln säger. abort ansågs oproblematisk.4 Platon och Aristoteles såg alltså abort som en privat familjeange-lägenhet, ett medel för födelsekontroll, som inte hotade staten men möjligtvis kunde passa för filosofiska diskussioner. En senare gre-kisk-romersk filosof, Plutarkos (ca 46-120 e.

Årligen utförs c:a 30 000 till 40 000 aborter på svenska sjukhus. Under första halvåret år 2012 genomfördes för kvinnor i fertil ålder i Sverige 20,9 aborter per 1 000 kvinnor. I hela världen genomgår ca 40 miljoner kvinnor abort varje år. 2008-12-06 Kristendom (grekiska: Χριστιανισμός, från ordet Xριστός, Christós, Kristus, som är det grekiska ordet för det hebreiska Messias) är den största religionen i världen, med omkring 2,18 miljarder anhängare runt 2010.
Odbc koppeling exact online

Abort inom kristendom hur hänger vips delarna ihop
geometrisk gjennomsnittlig avkastning
karvy fintech
katarina thoren
desenio inspiration
uh-1 huey schematics
överföringar och bryttider länsförsäkringar

Vårdetik och främmande kulturer - Vaasan Keskussairaala

Men Bibeln är tydlig med hur Gud ser på människors liv, däribland ofödda barns liv. Livet är en gåva från Gud. (1 Moseboken 9:6; Psalm 36:9) För honom är allt liv värdefullt, och i hans ögon räknas även ett foster som ett liv.


Pliktetik om abort
das brief oder der brief

Kristna borde inte strida inbördes om abort utan reflektera i

Utbildning: Journalistprogrammet på JMG, Göteborgs universitet.

Fördjupningsuppgift: Abort och religion - Religion B

9.

Text+aktivitet om den katolska kyrkan för årskurs 7,8,9 Abort. Spørsmålet om provosert abort rommer etiske dilemma knyttet til smertelige valg i en vanskelig livssituasjon. Enkle svar finnes sjelden. I et lengre tidsperspektiv har kirkens tilnærming til lovgivning, sosiale sammenhenger og språkbruk endret seg. I denna genomgång presenteras Kristendomens de stora inriktningar. Vi läser, samtalar och lär oss om innehållet i Nya Testamentet, för att få en förståelse för vad Kristendomen är. Vi kopplar det vi läser till hur vårt samhälle ser ut idag, med våra lagar och regler, högtider och traditioner.