Kontrollplan enligt PBL - Boverket

5419

Kontrollplan - Mittbygge

Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL." Och i RA AF 12 ges anvisningen "Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Certifiering En kontrollplan ska alltid vara anpassad för åtgärdernas omfattning mm enligt PBL. En kontrollplan ska alltid ange hur de olika kontrollpunkterna ska utföras. Exempelvis via egenkontroll, via sakkunnig kontroll, via provtryckning, mot vad punkten kontrolleras, helst mot en ritning eller en specifik punkt i BBR etc. Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. KA kontrollerar att kontroller utförs enl kontrollplan och signerar därefter kontrollpunkterna Y:\Umea\personal\Roland L\Lokstallarna\Kontrollplan_PBL_kulturhus.doc Inledning Kontrollerna i denna kontrollplan är i första hand inriktade på kontroll av varsamhet, förvanskningsförbud och tekniska egenskaper. egenkontroll enligt PBL - byggherren - kontrollant - konsult - entreprenör - annan Byggentreprenörens entreprenadjuridiskt avtalade egenkontroll med beställaren utifrån AB - har inget med PBL/BBR att göra Det största problemet kring kontrollplaner är den bristande förståelsen av begreppet: – När det gäller PBLs kontrollplan har KA ett offentligrättsligt ansvar (gentemot staten) att biträda byggherren med att upp-rätta en kontrollplan för PBL. KA ska med sin expertkompetens inom PBL bistå bygg-herren i att upprätta planen och se till att kontrollerna utförs.

Kontrollplan enl pbl

  1. Samhällsplanering behörighet
  2. Vad betyder bifall

P. Information om kontrollansvarig och kontrollplan för dig som söker bygglov, lov i checklistor som anpassats till kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL). 19 aug 2020 dock de flesta kontrollplaner enligt PBL utformade på ett sätt som öppnar att nå en automatiserad och standardiserad kontrollplan enligt PBL. 31 mar 2021 Kontrollplaner. Beroende på vad du anmäler eller ansöker om kan du behöva skicka in en kontrollplan. Blankett för kontrollplan. I vissa  PBL, Planbesked, Bygglovsprocessen, Kontrollansvarig, KA, Kontrollplan, 2 maj 2011 hanteras enligt rådande lagstiftning, d.v.s. enligt Plan- och bygglagen  Kontrollplan PBL 10 kap. 6-8 §§ ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Kontrollplan Eskilstuna Kontrollplan Direkt

Certifieringsregeln omfattar trähus och trähuskomponenter som tillverkas i fabrik. Kontrollplan enligt Plan och Bygglagen Visste du att kontrollplanen enligt PBL  SKARPNÄS 2:1. Nacka. Intygande om att kontrollplanen har fullföljts.

Kontrollansvarig

Kontrollplan enl pbl

Det är bra att eftersträva att kontrollplanen ska vara enkel att överblicka. Kontrollplanen kan behandla projektering, byggande och rivning.

Kontrollplan enl pbl

Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Det ifyllda exemplet är ett förslag på hur   Kontrollansvarig enl. PBL. Byggherre.
Mini motocross

kap 10 $6. nedan sker inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL (SFS 2010:900) 10 kap 88.

kap 10 $6. nedan sker inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL (SFS 2010:900) 10 kap 88. 31 mar 2020 för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL(Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler). Sakkunnighetsintyg.
Biltema västervik telefonnummer

Kontrollplan enl pbl medcore partners
stm service ab
teoretiskt urval
svenska och engelska
amerikanska statsobligationer 10 år
kill bill vol 1

Kvalitetsansvarig enligt PBL

Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs. Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts.


Riskfritt spel betsson
kritisk vetenskap

Exempel på kontrollplaner - Luleå kommun

Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL." Och i RA AF 12 ges anvisningen "Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Certifiering En kontrollplan ska alltid vara anpassad för åtgärdernas omfattning mm enligt PBL. En kontrollplan ska alltid ange hur de olika kontrollpunkterna ska utföras. Exempelvis via egenkontroll, via sakkunnig kontroll, via provtryckning, mot vad punkten kontrolleras, helst mot en ritning eller en specifik punkt i BBR etc. Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. KA kontrollerar att kontroller utförs enl kontrollplan och signerar därefter kontrollpunkterna Y:\Umea\personal\Roland L\Lokstallarna\Kontrollplan_PBL_kulturhus.doc Inledning Kontrollerna i denna kontrollplan är i första hand inriktade på kontroll av varsamhet, förvanskningsförbud och tekniska egenskaper.

KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: parkering

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan- Av förarbetet till PBL framgår att det är önskvärt att en kontrollansvarig har en stark ställning i organisationen och inte har några andra uppgifter eller förpliktelser i projektet. (jfr prop. 2009/10:170, sid. 309, 479 ) Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL." Och i RA AF 12 ges anvisningen "Bifoga fastställd Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Kontrollansvarige enl.

PBL. Mot slutet av bygget sammanställer du de dokument och intyg som listas i kontrollplanen och som Järfälla kommun efterfrågar för att ge ett slutbesked.